PRIVĀTUMA POLITIKA

2.1. ROTALLIETAS.EU aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

2.2. ROTALLIETAS.EU iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju ROTALLIETAS.EU precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Jūsu pieprasījuma apstrādei un pasūtījuma piegādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis. Rotallietas.eu nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

2.3. ROTALLIETAS.EU nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. ROTALLIETAS.EU nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

2.4. ROTALLIETAS.EU pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

2.5. ROTALLIETAS.EU veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

2.6. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

2.7.  Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.